ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นินนาท ชินประหัษฐ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นินนาท ชีนประหัษฐ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวรรณา สุภิมารส 9
2 วรภา คงเป็นสุข 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
5 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 3
6 รมณี สงวนดีกุล 3
7 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 2
8 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 2
9 สุเมธ ตันตระเธียร 2
10 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
11 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
12 โอรส รักชาติ 1
13 สุภณิดา พัฒธร 1
14 สุธยา บุญถนอม 1
15 วรัญญา โชติช่วง 1
16 นพนันท์ รัตนวิชัย 1
17 อัจฉริยา สอางชัย 1
18 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
19 มนภัทร องค์สรณะคม 1
20 ศิริพร น่าชม 1
21 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
22 ฉันทนา ระหว่างบ้าน 1
23 ชลธร หุ่นโสภณ 1
24 อดุลย์ ศิริจันทร์ 1
25 ดวงฤทัย กฤษทวี 1
26 ไพโรจน์ วิริยจารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2549 1
5 2548 1
6 2545 3
7 2543 1
8 2540 1
9 2539 1
10 2537 1
11 2536 1
12 2528 2
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตน้ำเสาวรส Passiflora edulis, var. flavicarpa เสริมเวย์โปรตีนเข้มข้น
4 การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2549
5 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2548
6 การประยุกต์การกรองแบบอัลทราฟิลเทรชันในการผลิตเนยแข็งเฟตตาด้วยการเติมกรดโดยตรง
ปี พ.ศ. 2545
7 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โครเคทไก่จากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องและผสมมันเท
9 การผลิตพัฟเพสตรีไส้เสาวรสแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2543
10 การผลิตโพรเซสชีสบล็อคจากนมยูเอชทีที่หมดอายุการจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2540
11 การผลิตมันฝรั่งทอดแบบก้อนแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2539
12 การใช้สารเคมีที่ให้ความเป็นกรดและหัวเชื้อผสมในผลิตภัณฑ์แหนม
ปี พ.ศ. 2537
13 การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติค
ปี พ.ศ. 2536
14 การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา
ปี พ.ศ. 2528
15 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย
16 ผลของวิธีแช่แข็งและแผ่นฟิล์มที่ใช้ทำภาชนะบรรจุต่อคุณภาพ ของปลาหมึกกระดองสด