ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิรัชต์ สงวนเดือน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นิธิรัชต สงวนเดือน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2545 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดสกลนคร
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์หนองหารอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
3 การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
4 โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2545
5 การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลืองและก้านดอกทานตะวัน
6 การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน