ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิมา เคารพาพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นิธิมา เคารพพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2535 3
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 วัสดุไฮบริดโลหะออกไซด์-เคลย์
ปี พ.ศ. 2556
2 วัสดุไฮบริดโลหะออกไซด์-เคลย์
ปี พ.ศ. 2555
3 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ เป็นผู้รับทุน
ปี พ.ศ. 2554
4 วัสดุไฮบริดโลหะออกไซด์-เคลย์ II
ปี พ.ศ. 2553
5 วัสดุไฮบริดโลหะออกไซด์-เคลย์
ปี พ.ศ. 2552
6 อินเตอร์คาเลชันในสถานะของแข็งของโลหะซัลไฟด์ในช่องว่างระหว่างเลเยอร์ของมอนต์มอริลโลไนต์
7 อินเตอร์คาเลชันในสถานะของแข็งของโลหะซัลไฟด์ในช่องว่างเลเยอร์ของมอนต์มอริลโลไนต์
ปี พ.ศ. 2551
8 วัสดุนาโนไฮบริดของแคดเมียมซัลไฟล์กับเลเยอร์ซิลิเกต
ปี พ.ศ. 2550
9 วัสดุนาโนไฮบริดของแคดเมียมซัลไฟล์กับเลเยอร์ซิลิเกต
10 การพัฒนาเส้นใยพอลิเอไมด์-เคลย์นาโนคอมพอสิทสำหรับแหและอวน
ปี พ.ศ. 2549
11 อินเตอร์คาเลชันของอัลคิลแอมโมเนียมไอออนในมอนต์โมริลโลไนต์
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาปริมาณการดูดซับโลหะหนักของเคลย์ II
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาปริมาณการดูดซีมโลหะหนักของเดลย์
ปี พ.ศ. 2535
14 การสังเคราะห์และศึกษาทางรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อน คอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตตไธโอยูเรียบางตัว
15 การสังเคราะห์และศึกษาทางรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนคอบเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตตไธโอยูเรียบางตัว / นิธิมา เคารพาพงศ์
16 การสังเคราะห์และศึกษาทางรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตตไธโอยูเรียบางตัว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 อินเตอร์คาเลชันในสถานะของแข็งของโลหะซัลไฟด์ ในช่องว่างเลเยอร์ของมอนต์มอริลโลไนต์
18 การสังเคราะห์ สมบัติเชิงแสง และการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสงของวัสดุไฮบริดเมทัลออกไซด์-สเมคไทต์
19 การเตรียมวัสดุไฮบริดของแคดเมียมซิลิไนด์และแคดเมียมเทลลูไลน์กับสารอนินทรีย์และสมบัติเชิงแสง