ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2554 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2548 1
8 2541 1
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รูปแบบกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนางานบริการทางการพยาบาลด้วยจิตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2557
3 การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2554
4 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2552
5 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
7 กระบวนการสื่อสารการรณรงค์ด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
8 การวิจัยทบทวนการปรับระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ