ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา วานิกร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ผลของพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูปลูกต่อการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
2 การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
3 การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
5 การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
6 การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2538
8 การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2535
9 การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบู่ดำของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5