ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา รัตนโสม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิตยา รัตน์โสม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ใช้เขม่าดำร่วมกับสารตัวเติมชนิดไม่เสริมแรงหรือกึ่งเสริมแรง
ปี พ.ศ. 2552
2 การใช้เศษยางจากกระบวนการผลิตลูกเทนนิสเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
3 สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ใช้เขม่าดำร่วมกับสารตัวเติมชนิดไม่เสริมแรงกึ่งเสริมแรง
ปี พ.ศ. 2551
4 การใช้เศษยางจากกระบวนการผลิตลูกเทนนิสเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
5 ศูนย์เทคโนโลยียาง
6 การปรับปรุงสมบัติการกักเก็บอากาศของลูกเทนนิสชนิดอัดอากาศ
ปี พ.ศ. 2548
7 ผลของปริมาณโครงสร้างร่างแหต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติบริสุทธิ์และยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนที่วัลคาไนซ์
8 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโพลิเมอร์: การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดฟิล์มยางบางบนแม่พิมพ์ในกระบวนการจุ่มแบบไม่ใช้สารช่วยในการจับตัว
9 การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลของปริมาณโครงสร้างร่างแห ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติบริสุทธิ์ และยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนที่วัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2545
11 สมบัติเชิงกลและลักษณะการประลัยของยางธรรมชาติบริสุทธิ์ที่วัลคาไนซ์