ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา บุญชุ่ม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นันทยา บัวขม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2546 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพะเยา
ปี พ.ศ. 2549
2 สื่อวารสารสนเทศในสังคมไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์สถานภาพและองค์ความรู้ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2548
3 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ปี พ.ศ. 2546
4 การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
5 การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
6 การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
7 การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ