ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา ตรีพรม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิตยา ไทยาภิรมย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2552
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2551
3 การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4 ผลการจัดกิจกรรมการเล่นเครื่องกีดขวาง ที่มีต่อความคล่องแคล่ว ของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ศูนย์อนุบาลสาธิต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2546
5 พัฒนาการของเด็กในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่