ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา คชภักดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2545 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 โครงการชุมชนศาลายาเอื้อต่อเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1) โครงการชุมชนศาลายาเอื้อต่อเด็กและเยาวชน 2) ความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายโดยชุมชนต่อสมรรถภาพร่างกาย สุขภาพและพัฒนาการของเด็ก 3) การอบรมเลี้ยงดูเชิงสังคมและวัฒนธรรมกับการมีส่วน
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
4 โครงการประเมินประสิทธิภาพการขยายผลการพัฒนาเด็กโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในชุมชนศาลายา