ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กายวิภาคศาสตร์และจุลสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบเพื่ออนุกรมวิธานของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก ในบริเวณภูเขาหินปูน พื้นที่วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2556
2 ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
3 ความหลากชนิด และความชุกชุมของพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในบริเวณภูเขาหินปูนพื้นที่วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2555
4 อนุกรมวิธานของหอยทากบกสกุล Cyclotus Swainson, 1840 และ Pupina Vignard, 1829 ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 อนุกรมวิธานของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในประเทศไทย