ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัยวุฒิ วงษ์โคเมท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบวงจรวัดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำและกินกำลังไฟต่ำ
ปี พ.ศ. 2546
2 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรม
3 วงจรกรองแบบต่อเนื่องทางเวลาในเทคโนโลยี 0.7 ไมโครเมตรซีมอสสำหรับสัญญาณวิดีโอซึ่งถูกสุ่มที่ความถี่ 13.5 เมกะเฮิรตช์
ปี พ.ศ. 2545
4 การออกแบบตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ชนิดเดลต้าซิกม่า ความเร็วสูง ความละเอียดสูงด้วยโครงสร้างต่อเรียง 2-1-1
5 การออกแบบตัวแปลงแอนะลอกเป็นดิจิทัลแบบไปป์ไลน์ขนาด 10 บิต ความเร็วสูง กำลังงานต่ำแรงดันต่ำ
6 การออกแบบวงจรรวมที่ให้ไบแอสปรับค่าได้และมีผลของอุณหภูมิและแหล่งจ่ายต่ำสำหรับตัวครวจรู้แบบให้กระแสออก
ปี พ.ศ. 2544
7 การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2543
8 การออกแบบวงจรรวมใช้กำลังงานต่ำสำหรับแปลงสัญญาณแอนะล็อกจากหัววัดแบบแอมเพอโรเมตริกเพื่อแสดงผลทางจอแบบผลึกเหลว
9 การออกแบบวงจรขยายสำหรับการวัดคุม (instrumentation Amplifer) โดยใช้เทคโนโลยีซีมอส