ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 30
2 วรี ติยะบุญชัย 19
3 งบประมาณแผ่นดิน 18
4 อนันต์ อุ่นอรุณ 14
5 แหล่งทุนภายนอก 10
6 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 6
7 อรนันท์ เกิดพินธ์ 6
8 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 6
9 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 4
10 วราภรณ์ แก้วคอน 4
11 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 4
12 พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ 4
13 เนติ วระนุช 4
14 นันทกา โกรานา 3
15 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 3
16 ยุทธพงษ์ ทองพบ 3
17 พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ 3
18 สุธิรา เลิศตระกูล 2
19 รัตติยา ทองรุ่ง 2
20 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 2
21 สุภาพร พันธุ์ธีรารักษ์ 2
22 พัชรวิภา มณีไสย 2
23 มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 1
24 นันทนา โกรานา 1
25 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
26 สุขกิจ ยะโสธรศรีสกุล 1
27 Nanteetip Limpeanchob 1
28 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 4
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 5
6 2554 8
7 2553 17
8 2552 11
9 2551 10
10 2550 1
11 2549 3
12 2548 1
13 2539 1
14 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศักยภาพของกากผักและผลไม้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
3 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
4 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและสมุนไพรเพื่อยับยั้งการย่อยไขมัน
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (นายพานิชย์ ยามชื่น)
7 ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน
ปี พ.ศ. 2556
8 ฤทธิ์ปรับสภาวะของภูมิคุ้มกันของเบต้ากลูแคนจากเห็ดป่ากินได้
9 ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน
ปี พ.ศ. 2555
10 ฤทธิ์ปรับสภาวะภูมิคุ้มกันของเบต้ากลูแคนจากเห็ดไคล
11 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นโปรตีนอะไมลอยด์
12 อ๊อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำเป็นอันตรายและลดการสร้างความทรงจำในเซลล์ประสาท
13 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
14 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์และอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2554
15 ผลของนิโคตินต่อระดับของ pCREB ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วน cortex
16 ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน
17 ฤทธิ์ปรับสภาวะของภูมิคุ้มกันของเบต้ากลูแคนจากเห็ดป่ากินได้
18 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
19 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
20 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
21 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
22 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ปี พ.ศ. 2553
23 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
24 การคัดกรองสารสกัดพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงประสาทในประเทศไทย
25 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิในการป้องกันพิษของกลูตาเมทในเซลล์สมองเพาะเลี้ยง
26 การศึกษาสมุนไพรทีมีฤทธิ์ลดไขมัน
27 การยับยั้งการดูดซืมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
28 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซีริซีนเมื่อเป็นอาหารเสริม
29 อ๊อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำเป็นอันตรายและลดการสร้างความทรงจำในเซลล์ประสาท
30 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPP
31 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
32 ศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมัน เพื่อทดสอบฤทธิ์ลดไขมัยของสารสกัดสมุนไพร จำนวน 15 ตัวอย่าง
33 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
34 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และ sAPPa
35 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
36 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
37 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPPalpha
38 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
39 ฤทธิ์ของขมิ้นชันในการป้องกันการทำลายตับจากพิษของเอทานอลในหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2552
40 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
41 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
42 ฤทธ์ของขมิ้นชันในการป้องกันการทำลายตับจากพิษของเอทานอลในหนูทดลอง
43 ฤทธิ์ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
44 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
45 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และ sAPPa
46 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
47 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
48 การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
49 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
50 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2551
51 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
52 โครงการ : ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
53 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
54 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
55 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
56 ฤทธิ์ของขมิ้นชันในการป้องกันการทำลายตับจากพิษของเอทานอลในหนูทดลอง
57 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
58 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
59 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
60 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทย จากพิษของอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2550
61 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซิริซินเมื่อเป็นอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2549
62 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองจากพิษของกลูตาเมตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรไทย
63 การทดสอบฤทธิ์รักษาและพิษของแอมโฟเทอริซิน บี-ไคโตซาน นาโนพาร์ติเคิล
64 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองจากพิษของกลูตาเมต และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2548
65 การทดสอบฤทธิ์รักษาและพิษของแอมโฟเทอริซิน บี-ไคโตซาน นาโนพาร์ติเคิล
ปี พ.ศ. 2539
66 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระยะเวลาของกระบวน การออกซิเดชันของไลโปโปรตีนด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต