ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
2 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิลตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 การรักษาสีของน้ำปลาระหว่างการเก็บ
4 การใช้เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในการเชื่อมประสานเนื้อปลานิล
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
6 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาและสาหร่ายสไปรูริน่า
ปี พ.ศ. 2542
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่รมควัน
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่รมควัน