ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล, 2520-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2544 3
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การถอดความหมายฉากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกระบวนการโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพยนตร์ไทย หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2551
2 การถอดความหมายฉากฉากเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2550
3 กิจกรรม และปัญหาการับน้อง ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
4 การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อค
5 การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อค
6 การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ภาพยนตร์ไทยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8 การถอดความหมายฉากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพยนตร์ไทย
9 การถอดความหมายฉากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกระบวนการโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพยนตร์ไทย หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑