ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทริกา ชันซื่อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นันทริกา ซันซื่อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9
2 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 6
3 อรัญญา พลพรพิสิฐ 4
4 วีณา เคยพุดซา 3
5 นงนุช อัศววงศ์เกษม 2
6 อัจฉริยา ไศละสูต 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
8 นิธิวดี เกษจำรัส 1
9 ชญานิศ ดาวฉาย 1
10 ศรัณย์สิริ นวลมณี 1
11 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
12 สถิตย์ อรุณแสง 1
13 เยาประภา มาธุระ 1
14 ปรินดา อาวพิทักษ์ 1
15 สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร 1
16 ขวัญตา ชยาภัม 1
17 จริยา สุตานนท์ไพบูลย์ 1
18 เอนโดะ, มากาโตะ 1
19 พิชานนต์ จียังศุวัต 1
20 นภกานต์ สิงห์คำ 1
21 ฐนิดา เหตระกูล 1
22 เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์ 1
23 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
24 นริศรา จันทราทิตย์ 1
25 สถิตย์ สิริสิงห 1
26 พนมพร แสนประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2546 1
10 2538 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณลักษณะและการเลือกสีย้อมเพื่อประเมินคุณภาพอสุจิโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะเลี้ยง
2 การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei โดยวิธีทางอณูชีววิทยาในสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการใช้โพรสตาแกลนดินต่อระดับของฮอร์โมนเพศและวงรอบการสืบพันธุ์ในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro) ในบ่อเลี้ยง
4 การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ และการเก็บรักษาน้ำเชื้อในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro)
5 การขยายผลเพื่อทดสอบตลาดการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสำเร็จรูปในการแยกเพศปลาอะโรวาน่า
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลของการใช้ยาสลบเคตามีนร่วมกับมีเดทโตมิดีนและยาสลบไทเรทามีน-โซราซีแพมร่วมกับมีเดทโตมิดีนต่อปลากระเบนสายพันธุ์โมโตโร่
7 การเปรียบเทียบผลของการใช้อัลโลพูรินอล (ALLOPURINOL) และสารสกัดหญ้าหนวดแมว [ORTHOSIPHON ARISTATUS (BLUME) MIQ.] ต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าองค์ประกอบทางเคมีของปัสสาวะในเต่าดาวอินเดีย (GEOCHELONE ELEGANS)
8 การพัฒนาการตรวจการปนเปื้อนของสารออร์กาโนฟอสเฟตจากวุ้นตาของปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio)
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณสมบัติของพิษปลากระเบนราหู (Himantura Chaophraya, Monkolprasit and Roberts, 1990) ในประเทศไทย
10 โครงการการพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปในการแยกเพศปลาอะโรวาน่า
ปี พ.ศ. 2554
11 ลักษณะรูปร่าง และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด โลหิตวิทยา และชีวเคมีของปลากระเบนราหู (Himantura chaophraya) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาฤทธิ์ของยาอะซัยโคลเวีย (Acyclovir) และ สารสกัดจากพญายอในการต้านเชื้อ Koi Herpesvirus (KHV) ในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2550
13 ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัย
ปี พ.ศ. 2549
14 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัย
15 การศึกษาคุณลักษณะต้านเชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่าในปลาคาร์พ ด้วยสารสกัดใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2546
16 การประยุกต์ใช้เทคนิค indirect ELISA ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดซิสในโลมาปากขวด (Tursiops truncatus)
ปี พ.ศ. 2538
17 ผลของเมทิลพาราไธออนต่อภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ของปลากะพงขาว Lates calcarifer