ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทพร ภัทรพุทธ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการพักเพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสารเคมีอันตราย จ. ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์.
3 การศึกษาความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินการรับสัมผัสโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำดื่ม น้ำใช้ ในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี