ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกา โกรานา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
2 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์และอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
5 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารพิเพอรีนจากพริกไทยดำเพื่อพัฒนาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
7 การพัฒนาประสิทธิภาพ และความคงตัวในการออกฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์ของเคอคิวมินอย์โดยการพัฒนาให้อยู่ในรูปโพรดรัก
8 การศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เป็นสารต้านการอักเสบของสารสกัดจากพริกไทยดำ อัลคาลอยด์พิเพอรีนและอนุพันธ์ของพิเพอรีน
9 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและออกซิเดชั่นของอนุพันธ์ของพิเพอรีน
ปี พ.ศ. 2550
10 ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการลดการติดนิโคตินในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เป็นสารต้านการอักเสบของสารสกัดจากพริกไทยดำ อัลคาลอยด์พิเพอรีน และอนุพันธ์ของพิเพอรีน
12 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารพิเพอรีนจากพริกไทยดำ เพื่อพัฒนาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรส จากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
ปี พ.ศ. 2537
14 การสังเคราะห์อนุพันธุ์ของ 2-ไธโอออกโซไพริมิโด-[4, 3-d]-ควิโนลิน-4- โอน