ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัทที พัชราวนิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ genistein ที่อยู่ในสารสกัดถัวเหลืองบรรจุแคปซูลเพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และชีวประสิทธิผล ของ genistein ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสม ในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
3 การศึกษาเภสัชจลน์ศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ ginistein ที่อยู่ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งชี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี
6 โครงการที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านแถบพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ต่อเซลเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมสองสายพันธุ์เพื่อเป็นการคัดเลือกสารที่ออกฤทธิ์กลุ่มไฟโตเอสโตรเจน
ปี พ.ศ. 2539
7 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา