ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัฏฐา แก้วนพรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 23
2 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 13
3 วันทนา เหรียญมงคล 11
4 สุปรีดี สังฆรักษ์ 7
5 ศรัณยู สงเคราะห์ 6
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
8 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 4
9 ดวงแข มณีนวล 4
10 อมราวดี จางวาง 4
11 อรุณศรี สุนทรพิธ 3
12 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 3
13 นิวรรณ แท่นมณี 3
14 อรุณพร อิฐรัตน์ 3
15 กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ 3
16 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 3
17 วิมล ตันติไชยากุล 3
18 งบประมาณแผ่นดิน 2
19 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
20 ณัฐธิดา ภัคพยัต 2
21 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
22 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
23 โครงการวิจัย Matching Fund 1
24 นลินาสน์ อาวัชนาการกุล 1
25 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 1
26 โครงการวิจัย NRU 1
27 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
28 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
29 อลิษา หนักแก้ว 1
30 ธนัญญา สิงห์ไพบูลย์พร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2560 3
3 2559 2
4 2558 2
5 2557 6
6 2556 4
7 2555 6
8 2553 3
9 2552 1
10 2550 3
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 1
14 2542 1
15 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเตรียมครีมและเจลสำหรับรักษาสิวจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อ Lactobacillus rhamnosus GG และ Streptococcus thermophilus
2 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในตำรับเซรั่มที่มีสารสกัดผลแอปเปิล
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเคอร์คิวมินชนิดก้อนที่ปราศจากสบู่
ปี พ.ศ. 2560
4 การแยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและบาซิลลัสสปีซีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ดินและตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5 การพัฒนาสูตรตำรับโลชันจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
6 การพัฒนาสูตรตำรับกรดซาลิซิลิกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ล้างหน้าชนิดเม็ด
ปี พ.ศ. 2559
7 การประเมินฤทธิ์ในการไล่ยุงของโลชันน้ำมันหญ้าแฝกที่เตรียมโดยใช้ Simulgel FL เป็นสารทำอิมัลชัน
8 ศึกษาการละลายและสมบัติทางเคมีกายภาพของสารเชิงซ้อนระหว่าง 4-n-butylresorcinol กับ cyclodextrins
ปี พ.ศ. 2558
9 การพัฒนาสูตรตำรับโลชันน้ำมันโหระพาและน้ำมันตะไคร้หอมสำหรับไล่ยุง
10 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2557
11 การเตรียมสารเชิงซ้อนระหว่างโคลไตรมาโซลและไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน เพื่อเพิ่มการละลายและพัฒนาเป็นยาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อรา
12 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายของกลาบิดนิ-ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
13 การพัฒนาสูตรตำรับฟูโรซีไมด์ในรูปแบบยาน้ำใสสำหรับรับประทาน
14 การเพิ่มการละลายของสาร glabridin โดยการเกิดสารเชิงซ้อนกับ hydroxypropy-beta-cyclodextrin และ polyvinylpyrrolidone K-30
15 การพัฒนายาอม clotrimazole เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อ Candida spp. ในช่องปาก
16 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2556
17 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
18 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อการละลายของกลาบิดินไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
19 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
20 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายของกลาบิดนิ-ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
ปี พ.ศ. 2555
21 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
22 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
23 การเพิ่มอัตราการละลายของเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินโดยการเตรียมในรูปโซลิดดิสเพอร์สชันโดยใช้พอลีไวนิลพัยโรลิโดน K-30 เป็นตัวพา
24 การเพิ่มอัตราการละลายของเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินโดยการเตรียมในรูปโซลิดดิสเพอร์สชันโดยใช้พอลีไวนิลพัยโรลิโดน K-30 เป็นตัวพา
25 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
26 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2553
27 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายและการละลายของซิมวาสแตตินไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
28 การศึกษาสารเชิงซ้อนของ เบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตรินกับน้ำมันตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุง
29 Selection and Characterization of Lactobacillus spp. for Anti-Gastrointestinal and Vaginal Pathogens. Part I. Selection and Characterization of Lactobacillus spp. Against Gastrointestinal Pathogens.
ปี พ.ศ. 2552
30 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างไพริดอกซีนเอสเทอร์ของไอบูโปรเฟนและนาโปร เซน
ปี พ.ศ. 2550
31 การคัดเลือกและจำแนกคุณลักษณะสายพันธุ์ของเชื้อ Lactobacillus spp. เพื่อต้านเชื้อโรคในทางเดินอาหารและช่องคลอด
32 การเตรียมและศึกษาความคงตัวของ Chlorhexidne vaginal gel เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV
33 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวฟูโรซีไมด์รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน
ปี พ.ศ. 2547
34 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
35 การพัฒนาสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวสมุนไพร
36 การพัฒนาสูตรตำรับ diazepam liquid suppository
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาสบู่ต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2545
38 การเพิ่มอัตราการละลายของฟูโรซีไมด์โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไดเมทิลเบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตริน
ปี พ.ศ. 2542
39 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
41 Selection and Characterization of Lactobacillus spp. for Anti-Gastrointestinal and Vaginal Pathogens. Part I. Selection and Characterization of Lactobacillus spp. Against Gastrointestinal Pathogens.
42 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
43 Selection and Characterization of Lactobacillus spp. for Anti-Gastrointestinal and Vaginal Pathogens. Part I. Selection and Characterization of Lactobacillus spp. Against Gastrointestinal Pathogens.