ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลพรรณ ศิรินุพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแห้งแบบก้อน
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฮันนีการ์ซิเนียสำเร็จรูปแบบผง
3 การผลิตส่วนผสมอาหารสุขภาพจากคาร์โบไฮเดรตข้าวและการใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไต
4 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
5 สมบัติทางเคมีกายภาพของปฏิกิริยาระหว่าง Tilapia-derived peptide-Calcium (TDP-Ca) ในลำไส้
ปี พ.ศ. 2557
6 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)
9 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด