ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลจันทร์ วิไลพล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 4
2 2546 4
3 2545 1
4 2544 1
5 2533 1
6 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
2 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
3 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
4 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
ปี พ.ศ. 2546
5 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียม
6 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียม
7 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียม
8 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้ปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียม
ปี พ.ศ. 2545
9 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง
ปี พ.ศ. 2544
10 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียม
ปี พ.ศ. 2533
11 ปุ๋ยสำหรับปลูกถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น