ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลจันทร์ พารักษา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 7
2 เอมอร อังสุรัตน์ 6
3 หนูจันทร์ มาตา 6
4 จุฬารัตน์ วัฒนะ 4
5 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 4
6 ประหยัด ทิราวงศ์ 2
7 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
8 รพี ดอกไม้เทศ 2
9 นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส 2
10 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 2
11 รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ 2
12 ดร.วนิดา สืบสายพรหม 1
13 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล 1
14 อ.น.สพ.เอกชัย เย็นสุข 1
15 นางวรรณี ชิวปรีชา 1
16 รศ.ดร. ศักดิ์ชัย วิทยาอารีกุล 1
17 ชัยณรงค์ คันธพนิต 1
18 อ.น.สพ. รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 1
19 เฉลียว ศาลากิจ 1
20 อ. เอกชัย เย็นสุข 1
21 อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 1
22 ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
23 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 1
24 วรรณี ชิวปรีชา 1
25 น.ส.พุทธพร พุ่มโรจน์ 1
26 ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง 1
27 นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2552 3
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 5
8 2547 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน
2 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบอินนูลินจากรากของมันแกวและรากสามสิบในอาหารสุกรอนุบาลและระยะเล็ก
3 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร : สุกร
4 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร:สุกร
ปี พ.ศ. 2555
5 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ
6 การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
7 การใช้การบูรในการลดปริมาณเชื้อก่อโรคบิดและเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในวัสดุรองพื้นคอก
8 การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อป้องกันโรคบิดในการผลิตไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
9 การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากโหระพา กระชายและการบูรในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ
10 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาในไก่ไข่
11 ผลการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกในอาหารแม่สุกรต่อภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่ในลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ (สุกร) ในประเทศไทย
13 การศึกษาการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยภายใต้ระบบตลาดข้อตกลง
14 การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ [สุกร] ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในอาหารไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2549
16 การใช้รังสีปรับปรุงหัวเชื้อหญ้าหมัก
17 ผลของการใช้เอ็นไซม์ต่อการย่อยได้ของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2548
18 การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสาร Curcuminoid จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ
19 การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยค่าการย่อยได้ของโปรตีนและกรดอะมิโนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
20 การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อภายใต้สภาพการเลี้ยง ในระบบโรงเรือนปิด
21 การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด
22 การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในสุกรหย่านม
ปี พ.ศ. 2547
23 การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสารเคอร์คูมินอยด์ จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2544
24 การทำฟาร์มกวางรูซาเพื่อขยายพันธุ์และผลิตเขากวางอ่อน
ปี พ.ศ. 2543
25 การศึกษาเปรียบเทียบค่าการย่อยได้ ณ ตำแหน่งปลายลำไส้เล็กกับค่าการย่อยได้ที่วัดได้ในห้องปฏิบัติการ