ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นลินี อิ่มบุญตา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิลนี อิ่มบุญตา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะปริมาณอาหาร ที่กินเหลือ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันในสุกรพันธุ์แลนด์เรซิ
ปี พ.ศ. 2553
2 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะการให้ผลผลิตของพ่อพันธุ์สุกร
3 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับคุณลักษณะคุณภาพน้ำเชื้่อ และลักษณะการให้ผลผลิตของพ่อพันธุ์สุกร
ปี พ.ศ. 2552
4 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะระยะหย่านมถึงผสมครั้งแรกที่ลำดับครอกต่าง ๆ ในสุกร
5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม ของลักษณะระยะหย่านมถึงผสมครั้งแรก ที่ลำดับครอกต่างๆ ในสุกร
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการตายแรกเกิดของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์
7 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม ที่สัมพันธ์กับการตายแรกเกิด ของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2539
8 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
9 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
10 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง