ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล เจริญศิริพรกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ การตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาและความถูกต้องในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาของผู้ป่วย
2 Development of causality assessment tool for patients' self-reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) and its application for identify and assess potential ADRs to Lipid lowering drugs:STANINs
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ การตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาและความถูกต้องในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาของผู้ป่วย
4 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวนทพร ชัยพิชิต เป็นผู้ได้รับทุน
5 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของนางสาวนทพร ชัยพิชิต
ปี พ.ศ. 2548
6 การประเมินติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยรายงานจากผู้ป่วยโดยตรง : ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ (NSAIDs) ชนิดใหม่
7 การประเมินติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยรายงานจากผู้ป่วยโดยตรง : ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ (NSAIDs) ชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2545
8 การประเมินติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยรายงานจากผู้ป่วยโดยตรง : ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ (NSAIDs) ชนิดใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อป้องกันและลดการเกิดการแพ้ยา