ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล จียโชค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษากระบวนการรีไฟน์น้ำมันรำข้าวด้วยด่าง และการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการรีไฟน์น้ำมันรำข้าวในอุตสาหกรรม
2 การแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดทางชีววิทยากรณีศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักและไซยาไนด์
ปี พ.ศ. 2552
3 การลดการสูญเสียแกมมาโอไรซานอลในขั้นตอนการทำให้เป็นกลาง ของกระบวนการทำน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2551
4 การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย [50]
5 ผลของกรรมวิธีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ต่อคุณสมบัติของน้ำมันเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นน้ำมันพื้นฐานในธุรกิจสปา
6 การสกัดและแยกโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวให้บริสุทธิ์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2550
7 การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย
8 การสกัดและแยกโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวให้บริสุทธิ์ (ระยะที่ 2)
9 การกำจัดกลิ่นมะพร้าวในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2548
10 การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2545
11 การสูญเสียวิตามินอี และโอไรซานอลในขั้นตอนการผลิตน้ำมันรำข้าวในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกซ่อนกลิ่น