ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤปวัจก์ เงินวิจิตร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบวัดรังสีแกมมาแบบส่งข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาเทคนิคและระบบตรวจสอบการทำลายของหนอนในเมล็ดทุเรียนด้วยการถ่ายภาพรังสีเอกซ์
5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์สังกะสีและเหล็กโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี กับวอธีการวาวรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิริเดียม
7 การใช้แผ่นบันทึกภาพรุ่นใหม่ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม
8 ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนาวงจรขยายส่วนหน้าสำหรับหัววัดรังสีชนิดซินทิลเลชัน
ปี พ.ศ. 2531
10 การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์