ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรเศรษฐ พัฒนเดช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2544 3
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเอสเตอร์เปรียบเทียบกับน้ำมันหม้อแปลง
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิธีการทางสถิติในการแยกแยะรูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ปี พ.ศ. 2553
3 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
4 การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม
5 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี
ปี พ.ศ. 2552
6 การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม
7 การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันและกระแสอิมพัลส์รูปคลื่นผสม 6kV, 3kA
8 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V
ปี พ.ศ. 2551
9 การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันและกระแสอิมพัลส์รูปคลื่นผสม 6kV, 3kA
10 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V
ปี พ.ศ. 2550
11 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
12 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพลัส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี
ปี พ.ศ. 2544
13 ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
14 ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
15 ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี