ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริส ประทินทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นริส ประทินทอง
- นริส ประทินทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากังหันน้ำขนาดเล็กมากสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าในชนบท
2 การพัฒนาปั๊มความร้อนสำหรับการปั๊มน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการทำความเย็นโดยการระเหยภายใต้สูญญากาศสำหรับวัสดุพรุน
4 การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กตริกปรับอากาศในหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2552
5 สมรรถนะระยะยาวของปั๊มน้ำพลังงานความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
6 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากสบู่ดำ
7 การศึกษาปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบใช้น้ำและเอทานอลเป็นสารทำงาน
8 สมรรถนะระยะยาวของปั๊มน้ำพลังงานความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
9 ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ
10 การถ่ายโอนความร้อนและความชื้นในผัก ภายใต้สภาวะการทำความเย็นแบบสุญญากาศ
11 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนและความชื้นผ่านผนังฉนวนกันความร้อนภายนอกอาคาร
12 ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ
13 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงแสง และความร้อนของตัวรวมรังสี แบบรางพาราโบลาที่มีตัวรับรังสีสองชุด
14 การหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบผนังเย็น โดยใช้เทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาการทำความเย็นโดยการระเหยภายใต้สุญญากาศสำหรับวัสดุพรุน
16 การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อนภายในสเปาเต็ดเบด (ระยะที่ 2)
17 การพัฒนาและทดสอบระบบฉนวนกันความร้อนนอกบ้านแบบสำเร็จรูปสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ระยะที่ 2)