ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริศ ภูมิภาคพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นริศ, ภูมิภาคพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557
2 รายงานการวิจัยความเสียหายต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า (Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่โดยรอบ
ปี พ.ศ. 2555
3 การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
4 การศึกษาการคุมกำเนิดโดยใช้ immunocontraceptions เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ตระกูลกวางโดยใช้กวางรูซ่า (Cervus timorensis) เป็นต้นแบบ
5 การศึกษานิเวศวิทยา และการประเมินประชากรที่น้อยที่สุด ของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
6 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
7 โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม
ปี พ.ศ. 2554
8 นิเวศวิทยาของละมั่งที่นำคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
9 ความมากมายของเสือโคร่ง (Panthers rigrls(Linn.)) และเหยื่อหลักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2548
10 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง
11 โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2540
12 ลักษณะนิเวศวิทยาและการใช้ถิ่นที่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith, 1827) ในพื้นที่สภาพภูมิอากาศแตกต่าง
13 ลักษณะนิเวศวิทยาและการใช้ถิ่นที่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith, 1827) ในพื้นที่สภาพภูมิอากาศแตกต่าง
ปี พ.ศ. 2531
14 นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว และค่างแว่นถิ่นเหนือ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง