ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริศรา มหาธนินวงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 เตาให้ความร้อนแบบใช้ก๊าซสำหรับขึ้นรูปและชุบแข็งมีดกรีดยาง
2 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องขัดชิ้นงาน
ปี พ.ศ. 2561
4 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
5 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
6 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
7 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2560
8 การปรับปรุงสมบัติทางกลของเหล็กกล้าใบตัดหญ้าสำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพาย
9 การเติบโตของพรีซิพิเทดในอะลูมิเนียมผสม 7075-T6 ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งร่วมกับกระบวนการ GISS
ปี พ.ศ. 2559
10 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานสำหรับแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุบแข็งเปลวไฟ
ปี พ.ศ. 2558
11 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
12 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
13 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
14 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
15 การเติบโตของพรีซิพิเทดในอะลูมิเนียมผสม 7075-T6 ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งร่วมกับกระบวนการ GISS