ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริศรา มหาธนินวงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
2 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
4 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2560
5 การเติบโตของพรีซิพิเทดในอะลูมิเนียมผสม 7075-T6 ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งร่วมกับกระบวนการ GISS
6 การปรับปรุงสมบัติทางกลของเหล็กกล้าใบตัดหญ้าสำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพาย
ปี พ.ศ. 2559
7 ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องขัดชิ้นงาน
8 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานสำหรับแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุบแข็งเปลวไฟ
ปี พ.ศ. 2558
9 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
10 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
11 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
12 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
13 การเติบโตของพรีซิพิเทดในอะลูมิเนียมผสม 7075-T6 ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งร่วมกับกระบวนการ GISS