ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริชพันธ์ เป็นผลดี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญเดช หรูอนันต์ 16
2 อัมพร โพธิ์ใย 15
3 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 10
4 Chana Leepattarapongpan 6
5 Toempong Phetchakul 5
6 Charndet Hruanun 5
7 Naritchaphan Penpondee 5
8 Amporn Poyai 5
9 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 5
10 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
11 พุทธพล เพ็งพัด 4
12 Putapon Pengpad 4
13 นิธิ อัตถิ 3
14 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 3
15 วิน บรรจงปรุ 3
16 อาคม ศรีหาเพท 3
17 Arckom Srihapat 3
18 Ekalak Chaowicharat 3
19 Weera Phengan 2
20 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
21 เจริญมิตร วรเดช 2
22 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
23 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
24 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 2
25 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
26 Praphaphan Wipatawit 1
27 วีระ เพ็งจันทร์ 1
28 ธวัชชัย คำศรี 1
29 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
30 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
31 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
32 ไพบูลย์ ขอมเดช 1
33 สมพงษ์ เจริญกิจ 1
34 จักรพงศ์ ศุภเดช 1
35 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
36 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
37 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 1
38 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
39 รัตนพันธุ์ นพเก้า 1
40 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 1
41 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2551 9
4 2550 2
5 2549 1
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
2 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
3 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
4 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
5 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
6 รายงานฉบับสมบูรณ์ การสร้างชั้นฟิล์มโลหะ Al-alloy สำหรับทดสอบกระบวนผลิต การเชื่อมต่อลวดตัวนำในโรงงาน IC packaging
7 การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์
8 การสร้างชั้นฟิล์มบางซิลิคอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไอสารเคมีในสภาวะความดันต่ำสำหรับการทดลองโมดูลคอนแทก
9 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
10 ต้นแบบกระบวนการบรรจุภัณฑ์ของหัวตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
11 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
12 การลดรอยขีดข่วนและปรับความขรุขระบนผิวแผ่นซิลิกอนด้วยเคมี
13 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
ปี พ.ศ. 2550
14 การสร้างเกตออกไซด์สําหรับกระบวนการผลิต CMOS ระดับ 0.8 ไมโครเมตร
15 แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามขา
ปี พ.ศ. 2549
16 การวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องอัตโนมัติอิลลิปโซมิเตอร์ใช้ในกระบวนการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 The deflection length and emitter width on sensitivity of magnetotransistor
18 Merged three-terminal magnetotransistor based on the carrier recombination - deflection effect
19 The low power magnetotransistor based on the CMOS technology
20 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
21 The low power 3D-magnetotransistor based on CMOS technology