ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรากร คณาศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ขอบเขตใหม่บนความยาวของการกระจายอนุกรมจำกัด
ปี พ.ศ. 2558
2 การกระจายอนุกรมสลับ SEL และการสร้างตัวแบบวางนัยทั่วไปสำหรับระบบจำนวนจริงผ่านทางอนุกรมสลับ
ปี พ.ศ. 2556
3 การแก้สมการเวียนเกิดตรรกยะจำพวกหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2554
4 ทฤษฏีจำนวนและการประยุกต์
5 โครงการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2553
6 การหากลุ่มฟังก์ชันเลขคณิตที่สอดคล้องกฎการแจกแจงเพื่อใช้ในการจำแนกฟังก์ชันการคูณแบบบริบรูณ์
ปี พ.ศ. 2552
7 การหากลุ่มฟังก์ชันเลขคณิตที่สอดคล้องกฎการแจกแจงเพื่อใช้ในการจำแนกฟังก์ชันการคูณแบบบริบรูณ์
ปี พ.ศ. 2551
8 การให้ลักษณะของจำนวนตรรกยะโดยการกระจายอนุกรมซิลเวสเตอร์สำหรับจำนวนพี-แอดิก
ปี พ.ศ. 2550
9 การให้ลักษณะของจำนวนตรรกยะโดยการกระจายอนุกรมซิลเวสเตอร์สำหรับจำนวนพี-แอดิก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การจำแนกฟังก์ชันเลขคณิตการคูณแบบบริบูรณ์ของพหุนามโดยตัวดำเนินการลอการิทึมแบบเรียริค