ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรสิงห์ เพ็ญประไพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2546 1
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 1
10 2541 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการอนุรักษณ์ป่าพรุควนเคร็ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาหน้าดินบริเวณหมู่เกาะบุโหลน จังงหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาปรสิตในปูดำ ปูม้า และปูแสม บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาปรสิตในปูดำ ปูม้า และปูแสม บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2546
6 สารสกัดจากใบยางพาราในการควบคุมการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปี พ.ศ. 2545
7 การติดตามการเกิดโรคและการใช้ยา สารเคมีในการเลี้ยงปลากะรังในกระชังในพื้นที่ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
8 การศึกษาโรคกบนาจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง
9 ประสิทธิภาพสารสกัดสบู่ดำ ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง ในกุ้งกุลาดำ
10 การติดตามการเกิดโรค และการใช้ยา สารเคมีในการเลี้ยงปลากะรังในกระชังในพื้นที่ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2544
11 ประสิทธิภาพสารสกัดจากใบหูกวาง ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาชนิดและพยาธิสภาพของการติดเชื้อมิกโซสปอร์ริเดียในปลาดุกทะเล Plotosus canius Hamilton, 1822 ที่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาชนิดและพยาธิสภาพของการติดเชื้อมิกโซสปอร์ริเดีย ในปลาดุกทะเล Plotosus canius Hamilton, 1822 ที่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติ