ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภัส กอร์ดอน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2544
2 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
3 ศึกษาการจ้างเหมางานไปทำที่บ้าน
4 การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518-2538)
ปี พ.ศ. 2543
5 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
6 ศึกษาการจ้างเหมางานไปทำที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2542
7 การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทย ในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518-2538)
8 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แรงงานเด็กในภาวะงานรับจ้างเหมาของครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2535
9 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แรงงานเด็กในภาวะงานรับจ้างเหมาของครัวเรือน