ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภดล นพคุณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นพดล นพคุณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สมยศ จารุวิจิตรรัตนา 2
4 รัศนี อัครพันธุ์ 2
5 วิชิต ลีนุตพงษ์ 2
6 ศิริเพ็ญ พัววิไล 2
7 พรรณวิภา กฤษฎาพงศ์ 2
8 จริยา เพ็ชรเงาวิไล 1
9 ฐานิศ พลานุเวช 1
10 วินิดา บัณฑิต 1
11 บุณยรัสน์ พุกกะเวส 1
12 สุรพล ลิขิตวัฒนานุรักษ์ 1
13 ฉันทนา บุญรอด 1
14 ชนัทธ์ กำธรรัตน์ 1
15 เศารยะ เลื่องอรุณ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 รัชต์ธร ปัญจประทีป 1
18 บุณยพัต กฤษฎาธิวุฒิ 1
19 พิชญา สิทธิเจริญชัย 1
20 อัญชลี รัตนาธาร 1
21 มนาธิป โอศิริ 1
22 พีรพัฒน์ นิ่มกุลรัตน์ 1
23 มลเนตร รัตภาสกร 1
24 พิชิต ปิยานนท์พงศ์ 1
25 กอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์ 1
26 วิรัช รุจิแสงวิทยา 1
27 จงกลนี วงศ์ปิยะบวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2540 2
11 2536 1
12 2535 1
13 2534 1
14 2532 1
15 2531 1
16 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาไมนอกซิดิลชนิดรับประทาน ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อวัน ระยะเวลา 24 สัปดาห์ ในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมในเพศชาย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของตัววัดทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน (พาซี่สกอร์) กับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเซลล์ที่ผลิตอินเตอร์ลิวคิน 17 ในผื่นรอยโรคของผู้ป่วยเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาและรุนแรงระดับปานกลางถึงมากที่ได้รับการรักษาด้วยยาแอนตี
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินผลทางคลินิกในการใช้แฟร็กชั่นแนลไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซีเพื่อลดริ้วรอยแห่งวัยบนใบหน้าในคนเอเซีย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดข้างเดียว
ปี พ.ศ. 2551
4 ประสิทธิผลของยา 0.05 % เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง
5 ประสิทธิผลของยา 0.05 เปอร์เซนต์ เทรทิโนอินชนิดครีม ในการลดรอยเหี่ยวย่น บริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง
ปี พ.ศ. 2550
6 ประสิทธิผลของยา 0.1 % เอสทริออลชนิดครีมในการรักษาริ้วรอยแห่งวัยในหญิงวัยหมดประจำเดือน, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง
ปี พ.ศ. 2549
7 การประเมินผลทางคลินิกในการรักษาผู้ป่วยชายที่มีภาวะผมร่วงจากพันธุกรรมด้วยยาทาฟีแนสเตอไรด์
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยาอาการแสดงทางคลินิกและการดำเนินของโรคในผู้ป่วยที่มีผื่นลมพิษชนิดหลอดเลือดอักเสบ
ปี พ.ศ. 2543
9 แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / นพดล นพคุณ
ปี พ.ศ. 2542
10 อุบัติการณ์ของผื่นแพ้ยาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2540
11 การใช้แดบโซนในการรักษาหลอดเลือดอักเสบลิวโคซัยโตคลาสติก เฉพาะที่ผิวหนัง
12 อุบัติการ การเกิดผื่นแพ้ยา และ ลักษณะผื่นแพ้ยาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2536
13 การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา 1% แอนทราลินใน 17% ยูเรียกับยา 1% แอนทราลิน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน ชนิดผื่นหนาเรื้อรัง โดยการทาแบบสัมผัสระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2535
14 พยาธิสภาพของผมร่วงในซิฟิลิสระยะที่สอง
ปี พ.ศ. 2534
15 ลมพิษเรื้อรัง : ความชุกของปัจจัยที่คาดว่าอาจเป็นสาเหตุ และลักษณะเนื้อเยื่อพยาธิวิทยา
ปี พ.ศ. 2532
16 การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาเปรียบเทียบในการวินิจฉัยแยกโรค ไลแคน แพลนนัส กับโรค ไลแคนนอย ดิสคอย ลูปัส อีริธีมาโตสัส
ปี พ.ศ. 2531
17 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของแผลงูเห่ากัด