ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภฉัตร ธารีลาภ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า :
2 การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค
ปี พ.ศ. 2552
5 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
6 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
7 การชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ
ปี พ.ศ. 2544
8 การชุบเคลือบผิวโลหะผสมสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 1) : การชุบแบบพัลล์เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)