ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ มะเห
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 4
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 2
11 2543 2
12 2542 1
13 2540 1
14 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่าย Nostoc commune Vaucher โดยวิธีทางกายภาพเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
2 การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน
3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหอยตลับ(Meretrix meretix) และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
ปี พ.ศ. 2556
4 การประยุกต์ใช้น้ำนึ่งปลาเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดินในอาหารปลาช่อน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป
6 การสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอลในสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิด
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2555
8 งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2554
9 การสกัดและคุณสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายขนนก
ปี พ.ศ. 2553
10 การสกัดและคุณสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายขนนก
ปี พ.ศ. 2552
11 คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งจุลินทรีย์ของสารประกอบเชิงซ้อนจากไคโตแซนและน้ำตาล
12 คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งจุลินทรีย์ของสารประกอบเชิงซ้อนจากไคโตแซนและน้ำตาล
13 การผลิตลูกพันธุ์หอยแคลงจากโรงเพาะฟัก
14 คุณสมบัติต้นอนุมูลอิสระและยับยั้งจุลินทรีย์ของสารประกอบเชิงซ้อนจากไคโตเซนและน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
ปี พ.ศ. 2546
16 การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2545
17 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป
18 การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2544
19 พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง
20 การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2543
21 การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
22 การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2542
23 พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง
ปี พ.ศ. 2540
24 ฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากไคโตแซน : ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์ม และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู