ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ มะเห
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่าย Nostoc commune Vaucher โดยวิธีทางกายภาพเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
2 การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน
3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหอยตลับ(Meretrix meretix) และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
ปี พ.ศ. 2556
4 การประยุกต์ใช้น้ำนึ่งปลาเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดินในอาหารปลาช่อน
5 การสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอลในสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิด
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2555
7 งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2554
8 การสกัดและคุณสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายขนนก
ปี พ.ศ. 2553
9 การสกัดและคุณสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายขนนก
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตลูกพันธุ์หอยแคลงจากโรงเพาะฟัก
11 คุณสมบัติต้นอนุมูลอิสระและยับยั้งจุลินทรีย์ของสารประกอบเชิงซ้อนจากไคโตเซนและน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2544
13 การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2540
14 ฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากไคโตแซน : ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์ม และการใช้ประโยชน์