ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ บำรุงรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์แนวปะการังเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหมู่เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล ระยะที่ 2
2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและแนวปะการังหมู่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2548
3 การฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ชายเลนที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2540
4 การปรับปรุงระบบกรีดยางพาราในต้นยางแก่โดยใช้สารเร่งน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2539
5 การศึกษาด้านนิเวศวิทยา ประโยชน์ใช้สอยและการขยายพันธุ์ต้นจากในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 โครงการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์แนวปะการังเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหมู่เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล ระยะที่ 2
7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและแนวปะการังหมู่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล