ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาฆ่าไรฝุ่นจากน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย
3 การวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาฆ่าไรฝุ่นจากน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
5 การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
6 สารที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและเชื้อเอดส์จากต้นนมวัว
7 ศึกษาทบทวนการพัฒนามาตรการด้านวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2546
8 ฤทธิ์ฆ่าไรฝุ่นจากต้นยมป่า
ปี พ.ศ. 2545
9 สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งจากเนื้อไม้นมวัว
ปี พ.ศ. 2538
10 สารจากเปลือกต้นข้าวหลามที่เป็นพิษต่อเซลล์