ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพพร พานิชสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นพพร เปรมใจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัคครัตน์ พูลกระจ่าง 1
2 Nopporn Preamjai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2541 1
3 2532 1
4 2522 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การหาประสิทธิภาพระบบทำความเย็นแบบระเหยชนิดโดยตรงและโดยอ้อม
ปี พ.ศ. 2541
2 การออกแบบและวิเคราะห์พารามิเตอร์ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสามช่องทาง
ปี พ.ศ. 2532
3 การเปรียบเทียบปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2522
4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การเปรียบเทียบปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่