ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพปฎล สุทธิศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 2
5 2543 1
6 2541 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธีไมโครเวฟสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2553
2 การเตรียมฟิล์มแคดเมียมเทลูไลด์โดยวิธีไมโครเวฟสปัตเตอริงภายใต้สนามไฟฟ้าความถี่ตำ
3 คุณสมบัติของฟิล์มบางสังกะสีออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2552
4 การเตรียมฟิล์มCdTeโดยไมโครเวฟสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2551
5 แหล่งกำเนิดเอนแทงเกิลเมนต์โฟตอนในเส้นใยนำแสง
6 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัมโดยใช้เส้นใยนำแสง
ปี พ.ศ. 2543
7 การทำของที่ระลึกในเอกลักษณ์อีสานเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2541
8 การควบคุมคุณภาพดินขาวจากแหล่งแร่อีสานส่วนเหนือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์