ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพดล ศุภพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
ปี พ.ศ. 2542
2 ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน
ปี พ.ศ. 2541
3 การยึดเกาะของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกของคนบนพื้นผิวรากฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยเตตราไซคลีนไฮโดรคลอไรด์และกรดซิตริก
ปี พ.ศ. 2539
4 ลักษณะทางกล้องอิเล็คตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน : รายงานวิจัย
5 ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่องเควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
ปี พ.ศ. 2536
6 การศึกษา "ไฟบิลิน" ในเหงือกและเนื้อเยื่อยึดรากฟันในคน
7 ผลของวัสดุปริทันต์ชนิดเจลต่อการขูดหินน้ำลายด้วยมือ
8 เปรียบเทียบการรักษาความวิการของกระดูกรองรับฟัน ในโรคปริทันต์อักเสบด้วยสาร ดีมิเนอรัลไลซ์ ฟรีส-ดรายด์ โบน และพอรัส แคลเซียม คาร์บอเนต
ปี พ.ศ. 2535
9 การศึกษา "ไฟบริลลิน" ในเหงือกและเนื้อเยื่อ ยึดรากฟันในคน
ปี พ.ศ. 2534
10 ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน
ปี พ.ศ. 2531
11 ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น