ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ อาภาสัตย์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 อสมการ