ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ ปานเกิดดี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2548 1
3 2545 1
4 2544 1
5 2542 4
6 2540 1
7 2539 1
8 2538 1
9 2537 1
10 2536 1
11 2535 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาสาร Porous Silicon Carbide
ปี พ.ศ. 2545
3 การร่วมมือวิจัยการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจก
ปี พ.ศ. 2544
4 การร่วมมือวิจัยการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจก
ปี พ.ศ. 2542
5 การพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน Engineering Ceramics (การผลิต Silicon Carbide)
6 การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic
7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
8 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์
ปี พ.ศ. 2540
9 การสำรวจข้อมูลเฟอร์ไรต์เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
10 การพัฒนาเฟอร์ไรท์เพื่อใช้ทำลำโพง
ปี พ.ศ. 2538
11 การสำรวจข้อมูลเฟอร์ไรต์เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2537
12 การสำรวจข้อมูลสารเฟอร์ไรท์ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2536
13 การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์
ปี พ.ศ. 2535
14 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
15 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์