ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนุช ผ่องศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาศักยภาพการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียม และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญเพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล