ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นคินทร พัฒนชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าวเขาวง
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การรู้จำฟันในภาพรังสีเอ็กซ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2553
5 การแบ่งส่วนภาพรังสีเอ็กซ์ของฟันด้วยการแปลงเวฟเล็ท
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม