ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ ไชยชนะ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sumino, Tomoki
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดทำแผนที่ศักยภาพพื้นที่ป่ากระจูดและการประเมินศักยภาพพลังงานจากกระจูด กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของวัสดุตาลโตนด
3 การประเมินการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์ ) สำหรับการแปรรูปกล้วย
5 กังหันลมแกนตั้งแบบ Savonius หลายใบที่มีส่วนบังคับลมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
6 โครงการย่อย 2: การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย
7 การจัดทำแผนที่ศักยภาพพื้นที่ป่ากระจูดและการประเมินศักยภาพพลังงานจากกระจูดกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานทางเลือก ด้าน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กแบบน้ำไหลสำหรับทางน้ำไหลแบบเปิด
9 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นและความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าออสโมติค บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2554
10 Food Preference, Foraging Activity And Virtual Baiting Of The Forest Fire Ant, Tetraponera Rufonigra (JERDON) (Hymenoptera : Formicidae)
ปี พ.ศ. 2547
11 การวิเคราะห์พลังงานเพื่อการผลิตข้าวในภาคเหนือของประเทศไทย
12 การวิเคราะห์พลังงานเพื่อการผลิตข้าวในภาคเหนือของประเทศไทย = Energy analysis for rice production in Northern Thailand / ธเนศ ไชยชนะ
13 การวิเคราะห์พลังงานเพื่อการผลิตข้าวในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือน
15 การปลดปล่อยเสียง เงากระพริบและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการมองเห็นของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่
16 สมบัติของถ่านจากเปลืองหมาก
17 สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกมังคุด
18 ศักยภาพแหล่งลมบริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช