ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ เคารพาพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เครื่องตรวจสอบชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบนต้น
ปี พ.ศ. 2558
2 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
5 เครื่องตรวจสอบชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบนต้น
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2552
7 การตรวจสอบชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอม
ปี พ.ศ. 2549
8 การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี
9 การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบปรับตัวเองโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
10 การตรวจสอบฟองอากาศในยางแผ่นโดยการใช้การประมวลผลภาพ
ปี พ.ศ. 2548
11 การตรวจสอบฟองอากาศในยางแผ่นโดยใช้การประมวลผลภาพ