ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2552 3
4 2550 1
5 2549 3
6 2547 2
7 2544 1
8 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ขอ
2 ผลการรักษาตามความเป็นจริงในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยยาเพ็คอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-2ปี
3 การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์
ปี พ.ศ. 2559
4 การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาตามสภาพความเป็นจริงของการรักษาด้วยยาเทลบิวูดีน ในคนไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง
6 การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ
7 การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM
ปี พ.ศ. 2549
9 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก
10 การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน
11 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2547
12 การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม
13 การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง
ปี พ.ศ. 2544
14 การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ปัจจัยที่มีผลในการพยากรณ์การรอดชีวิตในผู้ป่วยทางเดินน้ำดีส่วนปลายอุดกั้นจากมะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ และได้รับการใส่ท่อระบายน้ำดีโดยการส่องกล้อง
16 ผลการรักษาตามความเป็นจริงในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยยาเพ็คอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-2ปี