ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีระวัฒน์ เหมาะจุฑา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2548 1
6 2546 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษากลไก "คลุ้มคลั่ง" และ "ผลกระทบจากโลกร้อน" โดยใช้โรคพิษสุนัขบ้าและ ciguatoxin เป็นแม่แบบ : การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากประสาทวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาและประเมินวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสมองสุนัขโดยวิธี TaqMan real-time one step RT-PCR
5 การยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยวิธี RNA interference
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้าในค้างคาว สุนัขและคน
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาความชุกและลักษณะทางคลินิกของโรคติดเฃื้อเอ็นเทอโรไวรัส ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือนที่มีอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือด